KSB Shanghai Pump Co., Ltd.

网站

点击上面的链接将带你到未被指南经营的网站。指南不负责链接网站的内容或可用性。

KSB Shanghai Pump Co., Ltd.
Categories: Building Equipment & Supplies

KSB Shanghai Pump Co., Ltd.的主要联系方式
电话
+86 20 2203 0017
Fax
020 2203 0019
电子邮件
给商户发送邮件
网站
www.ksb.com/zh-cn/lianxi-fangshi#!/l/guangzhou/ruihe-road-73/3187969
营业时间
周一 - 周日: 休息
地址
Ruihe Road 73, Guang Zhou Shi Guang Dong Sheng, 510700

0 顾客评论
编辑您的评论

快速链接